×

XEMXX.NET chính thức chuyển sang XEMXX.TV

Nữ cảnh sát Megumi Meguro


  • 20 Total  
    65%
  • Nội Dung

Điều tra viên Emi tự chết. Quyết định đã bị bắt bởi các tổ chức thù địch. “Đừng lãng phí cái chết của cô ấy,” ông chủ của Emi, Kirisaki, sửa sang lại cơ thể cô và biến cô thành một android. Và Kirisaki gửi Emi đến tổ chức thù địch một lần nữa …