×

XEMXX.NET chính thức chuyển sang XEMXX.TV

Nhu nhược, anh thanh niên đánh mất người yêu


  • 39 Total  
    76%
  • Nội Dung

Anh thanh niên sống thử cùng người thì yêu thì bị một thằng đại ca khóa trên đến bắt nạt, anh phải van xin để nó tha cho. Rồi thằng đại ca mới đòi để nhà để nhậu một bữa thì mọi chuyện sẽ không xảy ra nữa, nhưng đâu ngờ nó cố tình làm vậy để chuốc say anh rồi thịt luôn em bồ ngọt nước của anh…