×

XEMXX.NET chính thức chuyển sang XEMXX.TV

Mối tình của em nữ sinh và thầy giáo cũ


  • 41 Total  
    68%
  • Nội Dung

Tôi là một giáo viên sinh học. Tôi nhận được một công việc giáo viên vì tôi muốn các sinh viên biết sự tuyệt vời của các loài bò sát yêu thích của tôi, nhưng vì tính cách rút tiền của tôi, tôi đã sợ hãi ở trường và bỏ qua và thậm chí lồng của con thằn lằn đã bị phá hủy ở cuối câu chuyện. Tôi đã nghỉ làm một thời gian. Tôi nghĩ nghề giáo viên không phù hợp. Tuy nhiên, dường như có một sinh viên thích tôi vì một số lý do. Tôi quyết định đợi một chút nữa cho mùa xuân.