×

XEMXX.NET chính thức chuyển sang XEMXX.TV

Dùng ứng dụng tẩy não địt nữ phát thanh viên xinh đẹp


  • 21 Total  
    52%
  • Nội Dung

Một sự kiện bất hợp pháp đang sôi sục ở một số nơi. Ứng dụng có sự phát triển bị đình chỉ trong giai đoạn thử nghiệm, nói rằng “bất kỳ ai cũng có thể kiểm soát màn hình chỉ bằng cách hiển thị màn hình”. Sanada, người làm việc cho một công ty sản xuất đã nghe những tin đồn như vậy, đã thành công trong việc nhận được ứng dụng một cách may mắn hoặc không may. Mục tiêu của Sanada chỉ là một. Đó là sự thỏa mãn mong muốn ích kỷ để biến nhà ga nổi tiếng Ana Fukada trở thành một đối tác hoàn toàn không thể tiếp cận.