×

XEMXX.NET chính thức chuyển sang XEMXX.TV

Đụ ghệ thằng bạn thân khi nó đi vắng


  • 37 Total  
    78%
  • Nội Dung

Thằng bạn thân tôi đi công tác đến tận 3 ngày bỏ người yêu lại cho tôi chăm sóc, vì thân nhau nên không dám làm bạn buồn lòng, tôi đặt mình vào thằng bạn, xem như là người yêu thật sự của cô ấy và tôi chăm sóc cô ấy bằng cả tấm lòng