×

XEMXX.NET chính thức chuyển sang XEMXX.TV

Cậu trai biến mẹ kế thành người tình


  • 50 Total  
    56%
  • Nội Dung

Sáu tháng trước, Meiko đưa cha cô. Một người phụ nữ trẻ đẹp cách cha tôi hai năm. Meiko bắt đầu sống trong ngôi nhà này và cuối cùng trở thành mẹ chồng của tôi. Tôi nghĩ rằng nó đã đi tốt lúc đầu. Nhưng sau đêm đó, tôi không thể nhận ra Meiko là mẹ chồng của mình. Hình dáng của Meiko bị xáo trộn bởi tình dục với cha cô. Con số đó cứ luẩn quẩn trong tâm trí tôi và tôi không thể rời đi.