×

XEMXX.NET chính thức chuyển sang XEMXX.TV

“Cặp” với vợ của giám đốc cửa hàng tiện lợi


  • 6 Total  
    83%
  • Nội Dung

Shinji bắt đầu làm việc bán thời gian trong một cửa hàng tiện lợi. Anh ấy đang làm việc chặt chẽ với vợ của giám đốc cửa hàng tiện lợi, Saki Okuda. Một phụ nữ xinh đẹp có sở thích với những người đàn ông trẻ hơn, và vì vậy, cô ấy đang tấn công anh ta rất công khai.