×

XEMXX.NET chính thức chuyển sang XEMXX.TV

Buộc vợ quan hệ với đối thủ kinh doanh


  • 56 Total  
    58%
  • Nội Dung

Yuko đã kết hôn được 2 năm. AsuKi là Người chồng điều hành một công ty sẽ sáp nhập với một đối thủ kinh doanh, bên đối thủ muốn chứng minh quyền lợi của mình, và lợi dụng thời thế của mình để đưa ra một điều kiện là AsuKi phải để vợ của mình quan hệ với anh  , và buộc anh ta phải quan sát sau một chiếc gương..anh mới chấp nhận chuyện làm ăn này